Sector
 • Po
 • Vo
 • So/Vso
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunst algemeen
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie
 • Cultuurprofielscholen
 • Cultuuronderwijs

Samenhang

30-4-2015

​Binnen het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn kerndoelen geformuleerd die gelden voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs en voor kunst & cultuur in de onderbouw vo. Kerndoelen zijn globaal beschreven en geven daarmee ruimte aan scholen voor een eigen invulling van het programma voor de kunstvakken die tot deze leergebieden gerekend worden. Scholen kunnen deze kunstvakken apart aanbieden, maar ze kunnen er ook voor kiezen om de kunstvakken geïntegreerd aan te bieden in een samenhangend curriculum. Daarbij kan deze samenhang ook verder reiken dan de kaders van de kerndoelen van het leergebied. Daarbij valt te denken aan een combinatie van vakken die gezamenlijk aan een thema of project werken.

Op deze pagina zijn alle publicaties verzameld waarbij samenhang en de kunstvakken de kern vormen. Zo vindt u voor het primair onderwijs de publicatie 'Vakken in samenhang' , waarbij het de vakken kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie betreft, en voor de onderbouw van het VO de website 'durf te combineren' waarop, naast een handreiking om het leergebied in samenhang vorm te geven, ook veel lesvoorbeelden staan.