Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Kunst en cultuur (leergebied)

Talentontwikkeling binnen kunst en cultuur en het leerplan

10-2-2017

Talent worden, kun je dat leren? 

Het meedoen aan een van de vele talentenshows lijkt vandaag de dag wel een nationale sport geworden. Of het nu gaat om 'The Voice Kids', 'So you think you can dance' of 'De beste Singer-Songwriter', televisiekijkend Nederland lijkt niet genoeg te krijgen van het steeds maar weer op zoek gaan naar kinderen en jongeren met bijzondere talenten. Nog steeds zijn er meer dan genoeg talentvolle kinderen die daaraan meedoen en willen laten zien over welke talenten ze beschikken! Maar, welk kind beschikt over die uitzonderlijke kwaliteiten dat hem of haar tot het 'talent van het moment' maakt? Wie bepaalt dat eigenlijk en op grond van welke criteria? En, hoe gaat het vervolgens met de verdere talentontwikkeling van deze kinderen en jongeren?

Onderwijs en talentontwikkeling

Wanneer het gaat om talentontwikkeling is de focus van SLO gericht op de bijdrage die het onderwijs hieraan kan leveren. Het gaat dan om de onvermoede en/of aanwezige talenten op het gebied van kunst en cultuur bij kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs.
SLO heeft in opdracht van OCW een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op talentontwikkeling en het leerplan. Het doel was te onderzoeken hoe leraren en scholen (en schoolleiders) kunnen worden ondersteund bij het samenstellen van een samenhangend leerplan op maat voor (top)talenten op het gebied van kunst en cultuur. Hiertoe is onder meer onderzocht welke (kritische) succesfactoren van invloed zijn op het ontwikkelen van artistieke (top)talenten binnen po en vo.
Meer specifiek: hoe kunnen scholen de leerplankundige omstandigheden voor de ontwikkeling van deze (top)talenten zo gunstig mogelijk maken? Welke aspecten en welke personen spelen een rol bij het samenstellen van een samenhangend leerplan op maat voor deze leerlingen? Hoe zou zo'n leerplan eruit kunnen zien? Wat bieden scholen en culturele instellingen aan op dit gebied?

Bent u benieuwd naar mogelijke antwoorden en/of wilt u meer lezen over de opbrengsten van dit onderzoek? Volg dan onderstaande links:

Maak een startdocument visie en beleid
In zes stappen van idee naar visie en beleid. Stappen om samen met het team te nemen. Inclusief een leidraad voor het voeren van het gesprek met een culturele instelling.

Stel een leerplan samen
U kunt een leerplan op school- of leerlingniveau maken. Bepaal leerdoelen en inhouden en vul aan met de andere curriculumonderdelen. Gebruik hierbij het werkdocument dat u kunt downloaden.

Voorbeeldleerplan
Het voorbeeldleerplan Talentontwikkeling kunst & cultuur (po en vo) is een hulpmiddel en inspiratiebron en is te gebruiken bij het uitwerken van een leerplan voor de eigen school.

Talentontwikkeling en definities

Er bestaan vele soorten talenten en daarmee verbonden ook vele definities voor talent en talentontwikkeling. Zonder volledig te willen zijn staan hier een aantal uitwerkingen.

Succesfactoren bij ontdekken en ontwikkelen van talent
Er zijn (kritische) succesfactoren en suggesties benoemd die hierop van invloed zijn.

Talentontwikkeling en het leerplan
Curriculair spinnenweb en leerplankundige aandachtspunten en aanbevelingen.

Talentontwikkeling in de praktijk
Praktijk-in-portret; scholen en culturele instellingen geven hun visie op talentontwikkeling.

Bronnen
Literatuur en websites over talentontwikkeling binnen kunst en cultuur

Contactpersoon