Sector
  • Po
  • Vo

Stel een leerplan samen

10-2-2017

De kern van het leerplan is visie. Deze staat in het Startdocument visie en beleid. Een leerplan hierbij kan worden gemaakt op school- of leerlingniveau.

 Spinnenweb kunst en cultuur.jpg

De kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het curriculum die nodig zijn bij het (plannen van) leren door leerlingen. Meer informatie over het curriculair spinnenweb?
Zie http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb

Bepaal de doelen en inhouden en vul aan met de andere onderdelen. Direct bij elk onderdeel de resultaten noteren? Download Stel een leerplan samen