Sector
  • So/Vso
Vakinhoud
  • Kunst en cultuur

Waarom onderwijs in kunst en cultuur in so/vso?

28-2-2017

Onderwijs in kunst, cultuur en erfgoed levert een waardevolle bijdrage aan de algemene en persoonlijke vorming. Leerlingen verwerven kennis, houding en vaardigheden van muziek, dans, drama, beeldende kunst, literatuur en cultureel erfgoed. Ze leren kunst te maken en mee te maken: te verbeelden en te beleven. Zij leren op eigen werk en op werk van kunstenaars te reflecteren. Daardoor leren leerlingen zich kritisch te verhouden tot cultuuruitingen, deze te interpreteren en te plaatsen in een breder perspectief. Voor leerlingen die verder willen en verder kunnen is onderwijs in kunst en cultuur ook een voorbereiding op verwante vervolgopleidingen.

Het onderwijs in kunst en cultuur draagt op de volgende manier bij aan de drie hoofddoelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming.

Kennisontwikkeling binnen kunst en cultuur

Leerlingen leren de wereld om hen heen te ontdekken en beter te begrijpen. Ze ontwikkelen kunst- en cultuurhistorisch besef. Leerlingen krijgen meer inzicht in onderwerpen die in de eigen buurt, Nederland en de wereld spelen. Kunst laat leerlingen nieuwe (denk)werelden beleven. Ze leren kijken en luisteren, zich te verwonderen en (complexe) onderwerpen te analyseren, expliciteren, interpreteren, nuanceren en waarderen. Voor leerlingen die hierin verder willen en verder kunnen is onderwijs in kunst en cultuur ook een voorbereiding op verwante vervolgopleidingen of leiden stages in de kunstsector of beschermde ateliers tot een plek op de arbeidsmarkt.

Persoonsvorming binnen kunst en cultuur

In iedere klas zitten leerlingen die goed zijn in of plezier hebben in bijvoorbeeld musiceren, dansen, toneelspelen of tekenen, schilderen en  fotograferen. Leerlingen leren hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Succeservaringen geven leerlingen zelfvertrouwen en trots. Met name bij leerlingen die zich door hun beperking moeilijk kunnen uiten in gesproken of geschreven taal, bieden kunst en cultuur mogelijkheden tot communicatie en tot het verbeteren van de sociale en emotionele ontwikkeling. Ze leren zich op kunstzinnige wijze uit te drukken en bijvoorbeeld om te gaan met gevoelens en emoties. Via de verbeeldingskracht gaan leerlingen individueel of samen met anderen op zoek naar de eigen identiteit en persoonlijkheid en leren hoe ze zich verhouden tot anderen. Door reflectie op eigen en andermans werk kunnen leerlingen later ook in andere situaties deze vaardigheden toepassen.
Kunst en cultuur bieden mogelijkheden om te onderzoeken, te ontdekken en te experimenteren. De vaardigheden die hierbij ontwikkeld worden, kunnen bijdragen aan de ontplooiing van activiteiten in de toekomst.

Maatschappelijke vorming binnen kunst en cultuur

Onderwijs moet niet alleen voorbereiden op het behalen van een kwalificatie maar ook voorbereiden op deelname aan het culturele en maatschappelijke leven. Niet alle leerlingen komen van huis uit snel in aanraking met kunst, cultuur en erfgoed. Nu plezier krijgen in kunst en kunst beleven, betekent later ook genieten van musea, voorstellingen, concerten en andere evenementen.
Daarnaast heeft kunst, cultuur en erfgoed in de maatschappij een communicatiefunctie. Kunst vertelt verhalen, confronteert en schuurt soms. Kunst kan reacties losmaken en oproepen, waardoor dialoog en debat plaatsvinden. Leerlingen leren 'ergens iets van te vinden' en zichzelf en de ander te begrijpen. Kunst en cultuur brengt leerlingen in aanraking met andere culturen en opvattingen en kan de blik verbreden.

Contactpersoon